Artikel marketing tool

Voor artikel marketing is het prettig werken met de artikelmarketingtool die door BlogDrip beschikbaar wordt gesteld – bezoek de website. Veel marketeers die een beroep doen op artikel marketing komen terecht bij BlogDrip. Door gebruik te maken van een artikelmarketingtool kunnen artikelen zeer snel worden geplaatst binnen het artikel marketing portaal van BlogDrip. Artikel marketing biedt de mogelijkheid om belangrijke artikelen te publiceren.

Artikel marketing

Niet alleen bedrijven, maar ook (semi-)overheidsinstelling ontdekken de kracht van het online publiceren van artikelen. Een online artikel dat voorzien is van ‘sociale mediabuttons’ kunnen zeer snel een grote doelgroep bereiken. Het ‘virale’ effect werd aanvankelijk onderschat, maar een online publicatie kan een onderwerp goed toelichten. Deze manier van marketing wordt dan ook artikel marketing genoemd. Anderen spreken over content marketing, echter artikel marketing bestaat op basis van de input vanuit content marketing, het blijft echter belangrijk dat de publicatie een uniek karakter heeft. Door een hoogwaardig artikel te schrijven neemt de wil door lezers om het artikel te delen toe. Voor bedrijven is het een mogelijkheid om producten of diensten onder de aandacht te brengen. Voor niet commerciële organisaties kan dit het lanceren van bijvoorbeeld een idee zijn. Hoe dan ook is het de bedoeling om een interactie met het lezerspubliek op te zetten.

Unieke content

Een artikel wat wordt geschreven moet uniek zijn, dus niet gekopieerd vanaf een andere website of reeds vaker zelf gebruikt. Wanneer dit wordt gedaan, spreekt men over duplicate content. Als je wilt dat de content wordt gewaardeerd door zoekmachines, dan is het van belang dat de content uniek is. Content kun je verrijken met foto’s en filmpjes. Dit zorgt ervoor dat de lezer van het artikel langer blijft stilstaan bij het artikel. Dit wordt door zoekmachines gewaardeerd met een hogere PA (page authority). Wil je dat de lezer actie onderneemt na het lezen van het artikel, zorg dan voor C2A. Dit is een term die komt uit de webbouwwereld, maar betekent ‘Call to Action’. Dit moet zo voor de handliggend zijn, dat de lezer niet hoeft te denken. In het kader van usability wordt de visie van ‘don’t make me think’ gehanteerd. Het moet de lezer zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt om een actie te ondernemen. Dit kan het aanvragen van informatie over een product of dienst zijn, maar ook het ondertekenen van een petitie.

Marketing tool

De artikel marketing tool van BlogDrip biedt een aantal standaard mogelijkheden om een gepubliceerd document snel te delen. Hiervoor zijn, onderaan elk artikel, een aantal ‘social buttons’ voorzien. Deze verwijzen naar Facebook, LinkedIn, Google+ en nog vele andere mogelijkheden. Het leuke van de artikelmarketingtool is de mogelijkheid om het publiceren van een artikel te proberen. Door gebruik te maken van de marketing tool besef je al snel dat je een mooi product in handen hebt. Nadat je de tekst hebt geplaatst, kun je deze ook voorzien van linkverwijzingen naar andere of eigen websites. Hierdoor zorg je dat er meer ‘traffic’ naar de bedrijfswebsite wordt gestuurd. Wanneer je schrijft als of dit in opdracht van een bedrijf is, moet je altijd realiseren dat een publicatie het bedrijfsimago niet wordt beschadigd en voldoet aan het bedrijfsimago (“branding”). Een slecht artikel kan namelijk ook heel snel worden gedeeld en dan bereik je een averechts effect.

Probeer de artikel marketing tool

Heb je nog niet eerder aan artikel marketing gedaan? Gebruik dan de artikel marketing tool van BlogDrip om dit te proberen.